Fræðslustjóri að láni

Verkefnið byggist á að lána mannauðsráðgjafa til fyrirtækja, sérhæfðum í vinnustaðafræðslu og óformlegri menntun.  Ráðgjafinn fer yfir fræðslu- og þjálfunarmál fyrirtækisins, dregur fram það sem vel er gert, gerir eða dýpkar greiningu á þörfum fyrirtækisins og samhæfir við önnur námskeið eða viðurkenndar fræðsluleiðir innan óformlega fræðslukerfisins. Má þar nefna námsleiðir samkvæmt námskrám Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins – þar sem það á við.


 

Fræðslustjóri að láni er fyrirtækjum að kostnaðarlausu ef aðild starfsmanna fyrirtækisins að sjóðunum sem standa að Áttinni er 75% eða meiri.


 

Hvernig er sótt um fræðslustjóra að láni?

1. Umsókn um Fræðslustjóra að láni.

2. Starfsmaður leiðandi sjóðs í verkefninu mun hafa samband við fyrirtækið í kjölfarið og koma á upphafsfundi.

3. Ef öllum líst vel á verkefnið, eru gerð drög að samningi. Fjöldi tíma sem ráðgjafinn vinnur fyrir fyrirtækið byggir á fjölbreytni starfa innan fyrirtækisins og ákveðnum föstum liðum. Markmið verkefnisins er að ná greiningu á þörfum sem miðast við þverskurð af starfsemi fyrirtækisins. Einungis er leitað til sjálfstæðra ráðgjafa sem hafa mikla reynslu af verkefnum í fyrirtækjum og eru samþykktir af samstarfssjóðum verkefnisins.

4. Ef fyrir liggur samþykki á verkefninu er gengið til samninga og verkefnið hefst strax við undirskrift. Verkefnið er mótað í fullu samráði við fyrirtækið.

5. Komið er á fót rýnihópum innan fyrirtækisins sem ráðgjafinn leiðir. Jafnframt vinnur hann þarfagreiningu og fræðsluáætlun. Áætlunin er eign fyrirtækisins og viðkomandi sjóðs. Fyllsta trúnaðar er gætt um allt sem við kemur verkefninu.

6. Um miðbik verkefnis er haldinn millifundur þar sem farið er yfir framgang verkefnisins og fyrstu drög að fræðsluáætlun eru kynnt. Starfsmenn samstarfssjóða er tengjast viðkomandi verkefni mæta á þann fund.

7. Að lokum vinnum ráðgjafi að skýrslu þar sem framgangi verkefnisins eru gerð skrifleg skil, fullunninni og samþykktri fræðsluáætlun er skilað og formlegri vinnu verkefnisins því lokið.

8. Ráðgjafi sinnir eftirfylgni á verkefninu nokkrum vikum eftir að verkefninu lýkur og aðstoðar fyrirtækið ef þarf.

9. Framhaldsvinnan er síðan í höndum fyrirtækis með því að framfylgja fræðsluáætluninni og sækja um styrki í viðeigandi starfsmenntasjóði.

 

Sjá hér – Verksamningur – Fræðslustjóri að láni 2021

Algengar spurningar

Hvaða fyrirtæki geta fengið fræðslustjóra að láni? Fyrirtæki sem greiða starfsmenntaiðgjöld í IÐUNA fræðslusetur, Landsmennt, Sjómennt, Starfsafl, RAFMENNT, Starfsmenntasjóð verslunar- og skrifstofufólks, Starfsmenntasjóð verslunarinnar og Menntunarsjóð Sambands stjórnendafélaga.

Er óþarfi að fá fræðslustjóra að láni þegar fyrirtækið hefur nú þegar fræðslustjóra innan fyrirtækisins? Síður en svo þar sem reynslan af verkefnunum hefur leitt í ljós að fræðslustjórar fyrirtækja telja það mikinn styrk að fá greiningu fræðsluþarfa frá óháðum aðila.

Hvað tekur verkefnið langan tíma? Það fer eftir stærð og þörfum fyrirtækisins. Algeng tímalengd er 2-4 vikur, en mælst er til að því ljúki innan tveggja mánaða.

Hverjir eru ráðgjafarnir? Sjóðirnir eru í samstarfi við ráðgjafafyrirtæki og fræðslustofnanir sem eru með reynda og vel menntaða ráðgjafa. Ráðgjafarnir hafa ólík sérsvið og nálganir en fylgja þó allir sömu verkefnalýsingunni. Fræðslustjóri að láni – ráðgjafar 2021