Samanburður milli starfsmenntasjóða

 

Landsmennt Verkafólk á landsbyggðinni – SA og Sjómennt Starfsafl,  Efling, VSFK – SA

Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks (SVS) VR/LÍV – SA

og

Starfsmenntasjóður verslunarinnar (SV) VR/LÍV – FA

IÐAN Starfsmenntasjóður Sambands stjórnendafélaga – SA RAFMENNT
Almennt hlutfall styrks af kostnaði

90%

(Utan SA: 90% af 90%).

90%

(Utan SA: 90% af 90%).

90% 65% 80% 65%
Hámark styrks til fyrirtækis 3 mkr/ár. 4 mkr/ár. 4 mkr/ár. 20% af greiddum iðgjöldum sl. almanaksár. 150 – 450.000 kr. á kt. fyrir hvert einstakt námskeið samkv. reglugerð. 50% af greiðslum síðasta almanaksárs.
Hámark pr. starfskraft (félaga) 300.000 kr. 300.000 kr. 390.000 kr. Nei 150 – 450.000 kr. 30.000 kr.
Hámark pr. kennda kennslust. fræðsluaðila 40.000 kr. Nei Nei Nei Nei Nei
Styrkur v/ túlkaþjónustu í fræðslu Já, styrkt sem hluti af kostnaði við fræðslu. Já, styrkt sem hluti af kostnaði við fræðslu. Já, styrkt sem hluti af kostnaði við fræðslu. Nei Nei Nei
Styrkur v/ salarleigu og/eða veitinga Salarleiga styrkt sem hluti af kostnaði við fræðslu en ekki veitingar. Salarleiga styrkt sem hluti af kostnaði við fræðslu fyrir fyrirtæki sem hafa ekki aðgang að sal í sínum húsakynnum. Nei Nei, en kennslustofur IÐUNNAR fást gegn lágu leigugjaldi. Já, metið af sjóðsstjórn í hvert skipti. Nei, en kennslustofur hjá RAFMENNT fást gegn lágu leigugjaldi.
Ferðakostnaður Ferðakostn. styrktur sem hluti af kostnaði við fræðslu. Nei Nei Nei Já vegna gisti og ferðakostnaðar. Nei
VSK fræðsluaðila Nei Nei Nei Nei Nei Nei
Íslenskunám
Rafrænt námsumhverfi fyrirtækja

Áskrift 72-80% af reikningi. hám. kr. 6000,- fyrir hvern félaga á almanaksári.

Sýna þarf fram á 80% virkni félagsfólks með greinagerð.

Hvatastyrkur við stofnkostnað hámark kr. 1.100.000-

 

 

 

Áskrift, 90% af reikningi, hám. kr. 6000,- fyrir hvern félaga á almanaksári.

Sýna þarf fram á 70% virkni félagsfólks með greinagerð.

 

 

Áskrift, 90% af reikningi,hám. kr. 6000,- fyrir hvern félaga á almanaksári. 

Sýna þarf fram á 80% virkni félagsfólks með greinagerð.

 

Tillit tekið í viðmiðum á lækkuðu iðgjaldi

 

 

Áskrift af námsefni er styrkt um 65% eftir að sex mánuðir eru liðnir og virkni starfsfólks er sýnileg .

Sýna þarf fram á 80% virkni félagsfólks með greinagerð.

Nei

 

Áskrift, 50% af reikningi,hám. kr. 6000,- fyrir hvern félaga á almanaksári.

Lækkað iðgjald Nei Nei Nei Nei Nei
Eigin fræðsla fyrirtækja

Já, 7.500 kr/klst, 350 kr. námsgögn pr. félaga.

sjá nánar

Nei

Já, þegar fyrirtæki eru á lækkuðu iðgjaldi.

 

sjá nánar

Nei

Já, 7.500 kr/klst, 450 kr. námsgögn pr. félaga.

sjá nánar

Nei
Annað til hliðsjónar

 

Ef nám er dýrara en kr. 200.000 er hægt að sækja um sameiginlegan styrk einst. og fyrirtækis.

Iðgjöld greidd í sjóðinn sl. 12 mánuði og vera í skilum. Fyrirtæki á lækkuðu iðgjaldi geta ekki sótt um annað til sjóðsins.

Ef nám er dýrara en kr. 200.000 er hægt að sækja um sameiginlegan styrk einst. og fyrirtækis.

Ef námið er dýrara en kr.700.000.-/styrkhæft. Senda greinagóða lýsingu á náminu. Þarf að vera búinn að greiða í að lágmarki 3. ár til STF. Reglulegar greiðslur eftirmenntunargjalda og greiðslusaga.