fbpx

Styrkir & Reglur

Mörgum finnst flókið að finna í hvaða sjóði á að sækja. Það fer eftir stéttarfélagsaðild þátttakenda í þeirri fræðslu sem sótt er um styrk til. Ef starfsmannahópurinn (þátttakendur í fræðslunni) er dreifður í mörg stéttarfélög getur verið að það þurfi að haka við fleiri en einn sjóð í umsókn. Hér er yfirlit um aðild stéttarfélaga (og þar með félagsmanna) að starfsmenntasjóðum atvinnulífsins sem er gagnlegt að glugga í áður en sjóðir eru valdir í umsókn.

Yfirlit um aðild stéttarfélaga að starfsmenntasjóðum atvinnulífsins (pdf)

Styrkir til námskeiða og þjálfunar

Flestir starfsmenntasjóðir bjóða upp á styrki til fræðslu starfsmanna fyrirtækja. Meginmáli skiptir að sjóðirnir styrkja aðeins hlutfallslega fyrir sína félagsmenn. Því eru upplýsingar um stéttarfélagsaðild starfsmanna mikilvæg fylgigögn með umsókn ásamt reikningi fræðsluaðila eða áætlun um kostnað við fræðsluna. Sjóðirnir styrkja að jafnaði um 50-90% af kostnaði fyrir sína félagsmenn í fyrirtækjunum en ýmsar reglur gilda um aukakostnað eins og t.d. salarleigu o.fl. Greiðsla styrkja fer alltaf fram eftir að fræðsla hefur átt sér stað en sumir sjóðir geta tekið fyrir umsóknir áður en fræðsla fer fram og veitt styrkloforð.

Lækkun iðgjalda / Styrkur til eigin fræðslu

Margir sjóðir styrkja fræðslu fyrirtækja þar sem fyrirtækin nota eigin leiðbeinendur. Ýmist eru fyrirtæki styrkt með beinum hætti eða þau geta sótt um lækkað iðgjald. Fræðsluáætlun þarf að liggja fyrir og styrkur er alltaf greiddur út eftir að fræðsla hefur farið fram. Reglur sjóðanna eru nokkuð mismunandi og því er best að kynna sér málin hjá sjóðunum t.d. StarfsafliLandsmennt, Starfsmenntasjóði verslunar- og skrifstofufólks, Starfsmenntasjóði verslunarinnar og Menntasjóði Sambands stjórnendafélaga.

Fræðslustjóri að láni

Fræðslustjóri að láni er samvinnuverkefni allra sjóðanna/setranna. Verkefnið byggist á að lána út mannauðsráðgjafa, sérhæfðum í vinnustaðafræðslu og óformlegri menntun, til fyrirtækja í tiltekinn tíma. Ráðgjafinn fer yfir fræðslu- og þjálfunarmál fyrirtækisins og gerir greiningu á þörfum þess í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk. Út frá greiningunni er unnin fræðslu- og símenntunaráætlun sem leggur grunn að markvissri fræðslu starfsmanna. Enginn útlagður kostnaður er vegna fræðslustjórans. Sjá nánar um Fræðslustjóra að láni

Niðurgreidd námskeið RAFMENNTAR og IÐUNNAR

RAFMENNT og IÐAN fræðslusetur nota starfsmenntagjald, sem þau fá greidd vegna sinna félagsmanna (iðnaðarmanna), til að niðurgreiða sérhæfða fræðslu í þágu félagsmanna sinna. Fyrirtæki eru hvött til að kynna sér úrval námskeiða á vefsíðum RAFMENNTAR og IÐUNNAR.